Thông tin liên hệ

 • 32M Lý Nam Đế, phường Cửa Đông

  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 • 7:30am - 5:30pm

  10:00am - 7:30pm

 • Hotline Bán vé: 0949000622

  Hotline Thông tin: 0949000633

 • info@thanhviet.pro.vn

  http://thanhviet.pro.vn

D /
H /
M /
S
VI EN