Từ năm 2016

chúng tôi lựa chọn chủ đề
"Văn hoá giao thông"

như chủ đề chính cho chiến dịch truyền thông trách nhiệm xã hội của mình cho 5 năm tiếp theo, với mong muốn sẽ có thể có được tác động sâu rộng hơn đối với xã hội. Chúng tôi muốn dùng âm nhạc, dùng văn hoá thưởng thức cộng đồng để góp phần tích cực hơn tới thái độ và hành vi tham gia giao thông của cộng đồng, hình thành văn hoá giao thông văn minh, lịch sự. Ngoài việc xây dựng một Festival tầm cỡ, một thương hiệu văn hoá cho Hà Nội, chúng tôi muốn trở thành một niềm cảm hứng cho cộng đồng để cùng chung tay góp sức xây dựng đời sống và xã hội ngày một văn minh, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

D /
H /
M /
S
VI EN