MONSOON MUSIC FESTIVAL 2014

Tóc gió thôi bay

The answer

Công

Em dạo này

Từ ngày em đến

Wind Of Change

Một nhà

Send me an angel

Cho Không

Em về tinh khôi

Chuyện đời

Đời là đi

Sắc màu

Are You With Me

Levitate Me

Be Cool

Cho em một ngày

Bartender

Still Loving You

Reality

Spoiled