MONSOON MUSIC FESTIVAL 2016

Đời là đi

Bartender

Still Loving You

Be Cool

Tóc gió thôi bay

Levitate Me

Cho Không

Sắc màu

Cho em một ngày

Reality

Chuyện đời

Một nhà

Em dạo này

Em về tinh khôi

The answer

Send me an angel

Wind Of Change

Từ ngày em đến

Spoiled

Công

Are You With Me