MONSOON MUSIC FESTIVAL 2016

Tóc gió thôi bay

Send me an angel

Em dạo này

Bartender

Từ ngày em đến

Đời là đi

Be Cool

Levitate Me

Cho em một ngày

Sắc màu

Một nhà

Công

Em về tinh khôi

Cho Không

Chuyện đời

Reality

Spoiled

Wind Of Change

The answer

Are You With Me

Still Loving You