• VÉ VIP VND ---
  • Trải nghiệm tốt nhất
  • Khu vực dành riêng
  • Tầm nhìn tốt nhất
  • Lối riêng vào các khu vực
  Đặt vé ngay
 • COMBO 3 NGÀY VND ---
  • Tham gia trọn vẹn sự kiện
  • Được vào khu Fanzone
  • Tầm quan sát thông thường
  Đặt vé ngay
 • VÉ THƯỜNG VND ---
  • Tham gia 1 ngày trong sự kiện
  • Được vào khu Fanzone
  • Tầm quan sát thông thường
  Đặt vé ngay