FAQ

A. QUESTIONS ABOUT TECHNIQUE SYSTEMS

 

 

B. QUESTIONS ABOUT TICKETS

I. GENERAL QUESTIONS

 

II. OFFLINE TICKET PURCHASE

 

III. TICKET EXCHANGE

 

IV. CANCELLATION AND REFUND

 

V. PRE-ORDER:

 

 

 

C. OTHER QUESTIONS

Công

Một nhà

The answer

Em về tinh khôi

Be Cool

Cho em một ngày

Still Loving You

Wind Of Change

Từ ngày em đến

Đời là đi

Em dạo này

Sắc màu

Send me an angel

Spoiled

Cho Không

Levitate Me

Reality

Tóc gió thôi bay

Chuyện đời

Bartender

Are You With Me