FAQ

A. QUESTIONS ABOUT TECHNIQUE SYSTEMS

 

 

B. QUESTIONS ABOUT TICKETS

I. GENERAL QUESTIONS

 

II. OFFLINE TICKET PURCHASE

 

III. TICKET EXCHANGE

 

IV. CANCELLATION AND REFUND

 

V. PRE-ORDER:

 

 

 

C. OTHER QUESTIONS

Từ ngày em đến

Đời là đi

Cho em một ngày

Send me an angel

Wind Of Change

Tóc gió thôi bay

Are You With Me

Be Cool

Bartender

Cho Không

Em dạo này

Still Loving You

Reality

Em về tinh khôi

Spoiled

Công

Một nhà

Chuyện đời

The answer

Sắc màu

Levitate Me