FAQ

A. QUESTIONS ABOUT TECHNIQUE SYSTEMS

 

 

B. QUESTIONS ABOUT TICKETS

I. GENERAL QUESTIONS

 

II. OFFLINE TICKET PURCHASE

 

III. TICKET EXCHANGE

 

IV. CANCELLATION AND REFUND

 

V. PRE-ORDER:

 

 

 

C. OTHER QUESTIONS

Tóc gió thôi bay

Still Loving You

Are You With Me

Em dạo này

Đời là đi

Em về tinh khôi

Send me an angel

Wind Of Change

Reality

Cho em một ngày

Một nhà

Công

Chuyện đời

Từ ngày em đến

Cho Không

Be Cool

Sắc màu

Spoiled

Bartender

Levitate Me

The answer