FAQ

A. QUESTIONS ABOUT TECHNIQUE SYSTEMS

 

 

B. QUESTIONS ABOUT TICKETS

I. GENERAL QUESTIONS

 

II. OFFLINE TICKET PURCHASE

 

III. TICKET EXCHANGE

 

IV. CANCELLATION AND REFUND

 

V. PRE-ORDER:

 

 

 

C. OTHER QUESTIONS

Wind Of Change

Be Cool

Công

Levitate Me

Từ ngày em đến

Reality

Chuyện đời

Still Loving You

Send me an angel

Bartender

Em dạo này

Are You With Me

The answer

Em về tinh khôi

Sắc màu

Đời là đi

Một nhà

Spoiled

Tóc gió thôi bay

Cho Không

Cho em một ngày