FAQ

A. QUESTIONS ABOUT TECHNIQUE SYSTEMS

 

 

B. QUESTIONS ABOUT TICKETS

I. GENERAL QUESTIONS

 

II. OFFLINE TICKET PURCHASE

 

III. TICKET EXCHANGE

 

IV. CANCELLATION AND REFUND

 

V. PRE-ORDER:

 

 

 

C. OTHER QUESTIONS

Đời là đi

Be Cool

Reality

Send me an angel

Chuyện đời

Từ ngày em đến

Bartender

Một nhà

Công

Wind Of Change

The answer

Cho em một ngày

Still Loving You

Em dạo này

Spoiled

Em về tinh khôi

Sắc màu

Levitate Me

Tóc gió thôi bay

Are You With Me

Cho Không