MONSOON MUSIC FESTIVAL 2014

Em dạo này

Chuyện đời

Are You With Me

Still Loving You

Bartender

Sắc màu

Em về tinh khôi

Một nhà

Công

Reality

Cho Không

Spoiled

Đời là đi

Send me an angel

Tóc gió thôi bay

Levitate Me

Be Cool

The answer

Cho em một ngày

Từ ngày em đến

Wind Of Change