MONSOON MUSIC FESTIVAL 2016

Đời là đi

Reality

Levitate Me

Em về tinh khôi

Một nhà

Send me an angel

Still Loving You

Be Cool

Bartender

Spoiled

Chuyện đời

Em dạo này

Cho em một ngày

Công

Từ ngày em đến

The answer

Sắc màu

Are You With Me

Tóc gió thôi bay

Cho Không

Wind Of Change