Monsoon Playlist: Independence Day

To celebrate the Independence Day of the country, Monsoon gives you a playlist with “epic and melodic” vibe for a big holiday.

Let’s enjoy the music 😉

                                                   

----------------------------------------

CONNECT WITH US

Facebook    |    Instagram    |    Youtube    |    Spotify

Spoiled

Reality

Em về tinh khôi

Sắc màu

Công

Bartender

Are You With Me

Levitate Me

The answer

Send me an angel

Wind Of Change

Em dạo này

Tóc gió thôi bay

Cho em một ngày

Be Cool

Từ ngày em đến

Still Loving You

Chuyện đời

Cho Không

Một nhà

Đời là đi